Prosjekter

AJ Produkter

Gardermoen Utvikling AS bistod AJ Produkter AS i 2003 i forbindelse med etableringen av nytt hovedkontor for Norge.
AJ Produkter AS etablerte seg på Kløfta i Ullensaker kommune, sentralt langs E6.

Gardermoen Næringspark / Gardermoen Park

Gardermoen Utvikling AS var en av tre partnere som etablerte Gardermoen Park AS i 1997.
Gardermoen Park AS var første profesjonelle aktør i Gardermoen Næringspark og kjøpte ca 850 DA tomt fra grunneiere som var avsatt og regulert til næring. Dette var starten på utviklingen av området som i dag er kjent som «Gardermoen Næringspark”.
I regi av Gardermoen Park AS ble Gardermoen Business Centre etablert, samtidig som det ble solgt tomter til bl. annet Esso, McDonalds, Rica Hotels (nå Scandic), Plantasjen, Møller Bil, Solar og Fabritius. Keplerstjernen til Vebjørn Sand ble etablert i 2000. Gardermoen Park AS ble solgt til Olav Thon Gruppen i 2001.

Gardermoen Næringspark / Bergmoen

Gardermoen Utvikling AS var 50 % partner i forbindelse med etablering av Bergmoen AS i 2007.
I perioden fra 2007-2016 utviklet Bergmoen AS seg til å bli en av de største grunneierne i Gardermoen Næringspark.

Gardermoen Næringspark / Oslo Airport City (OAC)

OAC eier ca. 1100 DA utviklingseiendom i Gardermoen Næringspark. Gardermoen Utvikling AS, var en aktiv og sentral pådriver i forbindelse med etableringen av OAC i 2016. OAC kjøpte blant annet Bergmoen AS og ble med dette største grunneier i Gardermoen Næringspark. OAC består i dag av ca 70 aksjonærer og Gardermoen Utvikling AS har en eierandel på ca. 5 %.

Coop Handel Norge

Gjennom sitt eierskap og engasjement i Bergmoen AS, var Gardermoen Utvikling AS aktiv delaktig i arbeidet knyttet til Coop Handel Norge AS sin etablering i Gardermoen Næringspark.
Coop Handel Norge AS kjøpte i perioden 2011-2015 ca 250 DA tomt til sin virksomhet.

E6-KRYSSENE – V23 / V24

Gardermoen Utvikling AS har gjennom sine aksjonærroller i Bergmoen AS og Oslo Airport City AS, deltatt i forhandlingsarbeidet med å finne en løsning på finansieringen av kryssene V23 og V24.
V24 (Flyplasskrysset) fant sin finansieringsform ifb. med utvidelsen av Oslo Lufthavn og Terminal 2 i 2016. Gjennom et grundig arbeid over mange år, er man nå også i ferd med å finne en løsning på finansieringen av V23 (Jessheim Nord krysset) i samarbeide med Ullensaker kommune, Statens Vegvesen, aktørene i næringsparken og det politiske miljø.

Balder Allé

Balder Alle 1 er en sentral tomt ved hovedinnkjøringen til Gardermoen Næringspark.

Tomten er pr. i dag ikke bebygget, men er regulert til kontor og servicenæring. Gardermoen Utvikling AS, har 50 % eierskap i Balder Alle 1 AS.

Eidsvoll Syd

Eidsvoll Syd AS er en næringstomt ved Dal-krysset i Eidsvoll kommune. Eiendommen er regulert til næring/storhandel. Eiendommen ble solgt til Norgesgruppen Eiendom Øst AS i 2013

Gardermoen Sæter

Tomteområde på ca. 40 DA med påstående bygningsmasse sentralt i Gardermoen Næringspark.

Gardermoen Utvikling AS har vært 50% eier av Gardermoen Sæter ANS siden 2007.

Bildet er fra statsmisterens besøk på Gardermoen Sæter i september 2015.

Frognerhallen

Gardermoen Utvikling AS er via sin eier aktiv bidragsyter til Frogner IL. Vi har deltatt aktivt i utviklingen av ”Nye Frogner Idrettspark” som ble ferdigstillet sommeren 2017. Prosjektet består av ny kunstgressbane, ny idrettshall med tre håndballflater, treningsrom, klatrevegg, møterom og kontorer. Total investeringsramme for prosjektet er 140 mill.

Nøtterøy

Gardermoen Utvikling AS, har et samarbeid med grunneier om et utviklingsprosjekt for boliger sentralt på Buerstad, Nøtterøy kommune. Tomten er på ca 85 DA, hvorav ca 18 DA er avsatt til bolig pr. i dag. Det er illustrert et ”Fase 1 – prosjekt” på eiendommen som viser ca 40 boenheter.

Gardermoen.no

Domenet www.gardermoen.no med tilhørende nettside ble etablert i 2002.

Opp gjennom årene har nettsiden utviklet seg gradvis til det den er i dag, en tidsriktig og aktiv nettside for «Destinasjon Gardermoen». Gardermoen Utvikling AS er største eier i Gardermoen.no AS, og vi deltar aktivt i utviklingen av domenet, nettside og tilhørende sosiale medier.
www.gardermoen.no har i dag ca. 100.000 besøkende pr. måned og trafikken på sidene er økende.

Punkt Reklame

Gardermoen Utvikling AS har hatt et eierskap i Punkt Reklame AS siden 2009. Punkt Reklame AS er «in house reklamebyrå» for Gardermoen Utvikling AS og selskapets prosjekter. I tillegg utfører Punkt Reklame oppdrag for noen utvalgte kunder som man har jobbet med i mange år.