Om oss

Gardermoen Utvikling AS ble etablert i 1997 og har vært en aktiv pådriver for næringsutvikling på Romerike de siste 20 år.
Selskapet har kontor i Gardermoen Næringspark.

 

Utviklingstrekk i regionen

Som en følge av etableringen av ny hovedflyplass på Gardermoen i 1998. har regionen opplevd en eventyrlig vekst. Fra Skedsmo i sør til Eidsvoll i nord har utviklingen vært stor, innenfor bolig og næringsvirksomhet. Flyplassen betjener nå ca. 30 mill reisende pr. år og er utbygd for ytterligere vekst. Dette vil igjen medføre betydelige ringvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt.